Đau khổ cũng đa dạng như con người. Một ...


Đau khổ cũng đa dạng như con người. Một người chịu đựng những gì mình có thể.
-
Pain is as diverse as man. One suffers as one can.

Victor Hugo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống