Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đau khổ cũng đa dạng như con người. Một ...


Đau khổ cũng đa dạng như con người. Một người chịu đựng những gì mình có thể.
-
Pain is as diverse as man. One suffers as one can.

Victor Hugo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống