Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đạo đức là những hành động mà một ...


Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.
-
Ethics is the activity of man directed to secure the inner perfection of his own personality.

Albert Schweitzer

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồnđạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 14/1/1875
Ngày mất: 9/4/1965
© 2012 Danh ngôn cuộc sống