Danh vọng của các vĩ nhân một phần là ở ...


Danh vọng của các vĩ nhân một phần là ở sự can trường, hai là ở sự may mắn và phần còn lại là do sự mưu lược của chính họ.

Ugo Foscolo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệdanh tiếng

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/2/1778
Ngày mất: 10/9/1827
© 2012 Danh ngôn cuộc sống