Đánh giá một người qua những câu hỏi ...

Đánh giá một người qua những câu hỏi của anh ta chứ không phải là

Đánh giá một người qua những câu hỏi của anh ta chứ không phải là những câu trả lời.
-
Judge a man by his questions rather than by his answers.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống