Đằng sau mỗi người đàn ông thành công ...


Đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có một bà mẹ vợ ngạc nhiên.
-
Behind every successful man stands a surprised mother-in-law.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống