Đằng sau mọi cơ đồ lớn ẩn chứa tội ...


Đằng sau mọi cơ đồ lớn ẩn chứa tội ác lớn.
-
Behind every great fortune lies a great crime.

Balzac

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống