Đàn ông và phụ nữ ít nhất đồng ý với ...


Đàn ông và phụ nữ ít nhất đồng ý với nhau ở một điều: họ đều không tin phụ nữ.
-
On one issue, at least, men and women agree: they both distrust women.

Henry Louis Mencken

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ôngphụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống