Đàn ông tốt tới mức anh ta phải tốt, và ...


Đàn ông tốt tới mức anh ta phải tốt, và phụ nữ xấu tới mức nàng dám.
-
A man is as good as he has to be, and a woman as bad as she dares.

Elbert Hubbard

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ôngphụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống