Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đàn ông mất phương hướng sau bốn ly ...


Đàn ông mất phương hướng sau bốn ly rượu; đàn bà mất phương hướng sau bốn nụ hôn.
-
A man loses his sense of direction after four drinks; a woman loses hers after four kisses.

Henry Louis Mencken

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống