Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đàn ông làm tình cuồng nhiệt hơn ở tuổi ...


Đàn ông làm tình cuồng nhiệt hơn ở tuổi 20, nhưng lại tốt hơn ở tuổi 30.
-
Men make love more intensely at 20, but make love better, however, at 30.

Catherine II

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ông

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 2/5/1729
Ngày mất: 17/11/1796
© 2012 Danh ngôn cuộc sống