Đã là người dũng sĩ không quên rằng có ...


Đã là người dũng sĩ không quên rằng có ngày mình sẽ phải mất đầu.
-
Dũng sĩ bất vong táng kỳ nguyên.

Mạnh Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 372 BC
Ngày mất: 289 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống