Đã có nhà nước thì không thể có tự do, ...


Đã có nhà nước thì không thể có tự do, mà khi có tự do thì sẽ không có nhà nước.

Vladimir Ilyich Lenin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Liên Xô
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 30/12/1922
Ngày mất: 21/1/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống