Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cưới hỏi một lần là bổn phận, hai lần ...


Cưới hỏi một lần là bổn phận, hai lần là khùng, ba lần là điên dại.

Ngạn ngữ Đức

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống