Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc sống và tình yêu đều vô cùng quý ...


Cuộc sống và tình yêu đều vô cùng quý giá khi chúng đang nở rộ.
-
Life and love are very precious when both are in full bloom.

Louisa May Alcott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngtình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 29/11/1832
Ngày mất: 6/3/1888

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống