Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất ...

Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người

Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.
-
Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others.

Helen Keller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
© 2012 Danh ngôn cuộc sống