Cuộc sống rất giống nhạc jazz... hay nhất ...


Cuộc sống rất giống nhạc jazz... hay nhất là khi bạn ngẫu hứng.
-
Life is a lot like jazz... it's best when you improvise.

George Gershwin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 26/9/1898
Ngày mất: 11/7/1937
© 2012 Danh ngôn cuộc sống