Cuộc sống luôn là sự dao động trong tình ...


Cuộc sống luôn là sự dao động trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
-
Life is a constant oscillation between the sharp horns of dilemmas.

Henry Louis Mencken

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống