Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn ...


Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.
-
Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Helen Keller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống