Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn ...


Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.
-
Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Helen Keller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống