Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu ...

Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu tốn nó quá nhiều ngồi không

Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu tốn nó quá nhiều ngồi không mà suy tính nên sống thế nào.
-
Life is not long, and too much of it must not pass in idle deliberation how it shall be spent.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống