Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu ...

Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu tốn nó quá nhiều ngồi không

Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu tốn nó quá nhiều ngồi không mà suy tính nên sống thế nào.
-
Life is not long, and too much of it must not pass in idle deliberation how it shall be spent.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống