Cuộc sống giống tiểu thuyết hơn là tiểu ...


Cuộc sống giống tiểu thuyết hơn là tiểu thuyết giống cuộc sống.
-
Life resembles a novel more often than novels resemble life.

George Sand

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/7/1804
Ngày mất: 8/6/1876

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống