Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn cuộc ...


Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn cuộc chia ly hàn gắn lại với nhau.
-
Life is made of ever so many partings welded together.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chia ly

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống