Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc sống đồng điệu giữa những người ...


Cuộc sống đồng điệu giữa những người yêu nhau là hạnh phúc lý tưởng.
-
Life in common among people who love each other is the ideal of happiness.

George Sand

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/7/1804
Ngày mất: 8/6/1876
© 2012 Danh ngôn cuộc sống