Cuộc sống đáng giá - khi được hoàn thiện ...


Cuộc sống đáng giá - khi được hoàn thiện nhờ trí tưởng tượng.
-
Life is valuable - when completed by the imagination.

William Carlos Williams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 17/9/1883
Ngày mất: 4/3/1963
© 2012 Danh ngôn cuộc sống