Cuộc sống của chúng ta được định hình ...


Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi những người yêu ta và những người không chịu yêu ta.
-
Our lives are shaped by people who love us and people who refuse to love us.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngtình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống