Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là ...


Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa.
-
Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.

Charlie Chaplin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống