Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là ...


Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa.
-
Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.

Charlie Chaplin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bí quyết của sự thành công là hằng ngày cố gắng hơn người khác một chút.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống