Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả ...

Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.

Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.
-
Is life worth living? It all depends on the liver.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios

Danh ngôn hiện tại

Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảng khắc.

Balzac

© 2012 Danh ngôn cuộc sống