Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả ...

Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.

Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.
-
Is life worth living? It all depends on the liver.

William James

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống