Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cứng chống lại cứng là điều không bao ...


Cứng chống lại cứng là điều không bao giờ tốt cả.

Ngạn ngữ Đức

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cư xửgiao tiếp

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống