Cùng bước với một người bạn trong bóng ...

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.
-
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

Helen Keller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống