Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Của cải có thể tìm đến chúng ta, nhưng ...


Của cải có thể tìm đến chúng ta, nhưng sự khôn ngoan thì chúng ta phải tìm đến nó.

Olivier Goldsmith

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạckhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Ngày sinh: 10/11/1730
Ngày mất: 4/4/1774
© 2012 Danh ngôn cuộc sống