Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc ...

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.
-
You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made. But I just kept pushing.

Rene Descartes

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 31/3/1596
Ngày mất: 11/2/1650
© 2012 Danh ngôn cuộc sống