Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cứ thử đi, ngươi không thể hủy diệt di ...


Cứ thử đi, ngươi không thể hủy diệt di tích vĩnh hằng của trái tim con người, tình yêu.
-
Try as you will, you cannot annihilate that eternal relic of the human heart, love.

Victor Hugo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêutrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống