Cứ nói tất cả những gì anh suy nghĩ riết ...


Cứ nói tất cả những gì anh suy nghĩ riết rồi anh không còn suy nghĩ những gì anh nói nữa.

Immanuel Kant

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóisuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 22/4/1724
Ngày mất: 12/2/1804
© 2012 Danh ngôn cuộc sống