Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cứ nói tất cả những gì anh suy nghĩ riết ...


Cứ nói tất cả những gì anh suy nghĩ riết rồi anh không còn suy nghĩ những gì anh nói nữa.

Immanuel Kant

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóisuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 22/4/1724
Ngày mất: 12/2/1804

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà là hướng đi.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống