Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn ...


Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.
-
Let ignorance talk as it will, learning has its value.

La Fontaine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học hỏingu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
© 2012 Danh ngôn cuộc sống