Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn ...


Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.
-
Let ignorance talk as it will, learning has its value.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học hỏingu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
© 2012 Danh ngôn cuộc sống