Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cứ để cuộc đời xảy đến với bạn. Tin ...


Cứ để cuộc đời xảy đến với bạn. Tin tôi đi: Đời luôn đúng.
-
Let life happen to you. Believe me: life is in the right, always.

Rainer Maria Rilke

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống