Cứ dạy một con vẹt cụm từ 'cung và ...


Cứ dạy một con vẹt cụm từ 'cung và cầu', thế rồi bạn sẽ có một nhà kinh tế.
-
Teach a parrot the terms 'supply and demand' and you've got an economist.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống