Cứ dạy một con vẹt cụm từ 'cung và ...


Cứ dạy một con vẹt cụm từ 'cung và cầu', thế rồi bạn sẽ có một nhà kinh tế.
-
Teach a parrot the terms 'supply and demand' and you've got an economist.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Chanakya

© 2012 Danh ngôn cuộc sống