Cứ cẩu thả trong cách ăn mặc nếu bạn ...


Cứ cẩu thả trong cách ăn mặc nếu bạn muốn, nhưng hãy giữ một tâm hồn gọn gàng.
-
Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồnăn mặc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy giữ gìn ký ức của mình, hãy bảo vệ chúng, bạn sẽ không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi.

Louisa May Alcott

© 2012 Danh ngôn cuộc sống