Công việc vất vả và khó nhọc nhất là ...


Công việc vất vả và khó nhọc nhất là giả vờ rằng ta đang rất bận rộn khi sự thật không phải thế.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hài hước

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống