Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, ...


Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó.
-
Work is and always has been my salvation and I thank the Lord for it.

Louisa May Alcott

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 29/11/1832
Ngày mất: 6/3/1888

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống