Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, ...


Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó.
-
Work is and always has been my salvation and I thank the Lord for it.

Louisa May Alcott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 29/11/1832
Ngày mất: 6/3/1888

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

Abigail Adams

© 2012 Danh ngôn cuộc sống