Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất ...


Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất công thì cay nghiệt và chói tai.
-
Justice is sweet and musical; but injustice is harsh and discordant.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công lýbất công

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống