Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Công lý là thứ nhất thời và cuối cùng ...


Công lý là thứ nhất thời và cuối cùng cũng sẽ đi đến kết thúc; nhưng lương tâm là vĩnh cửu và sẽ không bao giờ lụi tàn.
-
Justice is a temporary thing that must at last come to an end; but the conscience is eternal and will never die.

Martin Luther

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công lýlương tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546
© 2012 Danh ngôn cuộc sống