Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Công cuộc theo đuổi chân lý không cho phép ...


Công cuộc theo đuổi chân lý không cho phép bạo lực với đối phương.
-
The pursuit of truth does not permit violence on one's opponent.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân lýbạo lực

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

Trang Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống