Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Công cuộc theo đuổi chân lý không cho phép ...


Công cuộc theo đuổi chân lý không cho phép bạo lực với đối phương.
-
The pursuit of truth does not permit violence on one's opponent.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân lýbạo lực

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống