Con người ưa trả thù vì bị tổn thương ...


Con người ưa trả thù vì bị tổn thương hơn là đền đáp cho lòng tử tế.
-
Men are more prone to revenge injuries than to requite kindness.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cảm ơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

Albert Camus

© 2012 Danh ngôn cuộc sống