Con người ưa trả thù vì bị tổn thương ...


Con người ưa trả thù vì bị tổn thương hơn là đền đáp cho lòng tử tế.
-
Men are more prone to revenge injuries than to requite kindness.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cảm ơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống