Con người trở nên vĩ đại theo đúng mức ...

Con người trở nên vĩ đại theo đúng mức độ mình làm vì lợi ích

Con người trở nên vĩ đại theo đúng mức độ mình làm vì lợi ích của đồng loại.
-
Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow-men.

Mahatma Gandhi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vĩ đạilợi ích

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống