Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người trở nên tự do khi anh ta nhận ra ...


Con người trở nên tự do khi anh ta nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc.
-
Man became free when he recognized that he was subject to law.

Will Durant

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự donguyên tắc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống