Con người trở nên tự do khi anh ta nhận ra ...


Con người trở nên tự do khi anh ta nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc.
-
Man became free when he recognized that he was subject to law.

Will Durant

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự donguyên tắc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống