Con người tiến đến chân lý không thể ...

Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm.

Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm.
-
Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.

Aldous Huxley

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân lýsai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/7/1894
Ngày mất: 22/11/1963
© 2012 Danh ngôn cuộc sống