Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người thích tự ngẫm, và đó là hạt ...


Con người thích tự ngẫm, và đó là hạt giống của khoa học.
-
Men love to wonder, and that is the seed of science.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa họcsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống