Con người tạo ra các vị thần trong trí ...


Con người tạo ra các vị thần trong trí tưởng tượng của họ.
-
Men create the gods in their own image.

Xenophanes

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Triết gia
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống