Con người tạo ra các vị thần trong trí ...


Con người tạo ra các vị thần trong trí tưởng tượng của họ.
-
Men create the gods in their own image.

Xenophanes

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Triết gia
© 2012 Danh ngôn cuộc sống