Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ ...


Con người sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ đâu cũng bị thấy trong xiềng xích.
-
Man is born free, but is everywhere seen bound by chains.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống