Con người phải sống và sáng tạo. Sống cho ...


Con người phải sống và sáng tạo. Sống cho đến mức rơi lệ.
-
Men must live and create. Live to the point of tears.

Albert Camus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống