Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người nên quên đi giận dữ trước khi ...


Con người nên quên đi giận dữ trước khi nằm xuống ngủ.
-
Man should forget his anger before he lies down to sleep.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giận dữ

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống